Intelligentie door Technologie

Concrete acties nodig 

Net als bij andere organisaties staat het thema ‘diversiteit’ bij TBI steeds hoger op de agenda. Met slechts 11% vrouwen op de loonlijst is het duidelijk dat er een impuls nodig is. “Ik zie een grote urgentie om hierop te versnellen”, aldus Bart van Breukelen voorzitter Raad van Bestuur (RvB) van TBI. Aanleiding voor hem om, samen met Emiel Roozen (lid RvB TBI), tijdens een speciale lunch in gesprek te gaan met een groep van 14 vrouwelijke talentvolle TBI-collega’s. Wat zijn hun ervaringen en welke tips geven zij TBI en elkaar. Hoe kunnen we aantrekkelijker zijn voor meer vrouwelijke talenten én hen behouden voor TBI.

De Raad van Bestuur organiseerde deze lunch bewust op 5 oktober: Diversity Day. Een week na deze lunch gaan we op het hoofdkantoor van TBI Holdings in Rotterdam in gesprek met Bart van Breukelen en Lisette van der Kellen (hoofd HR & Communicatie). Benieuwd hoe zij terugkijken op deze bijeenkomst en welke stappen TBI op dit vlak wil zetten. Bart kijkt positief terug op de lunch: “Als je in het bedrijf onderdeel bent van een relatief kleine minderheid, dan is het belangrijk dat je elkaar kent”, stelt Bart. In die zin was de lunch al succesvol. “Over en weer werden contactgegevens uitgewisseld. Niet iedereen kende elkaar.” Tijdens de lunch deelden Bianca Seekles (directeur ERA Contour) en Dorien Staal (directeur Voorbij Prefab) hun jarenlange ervaring als topvrouw in de bouw en techniek. Hoe blijf je als vrouw authentiek in een door mannen gedomineerde wereld. Lisette: “Het was bijzonder om te zien dat beide vrouwen een eigen insteek hebben maar beiden meer dan bereid zijn om te helpen bij de benodigde versnelling.” 

“Er is een duidelijke behoefte aan steun en flexibiliteit in de periode dat je op àlle fronten druk bent''
Lisette van der Kellen - Laeven, Hoofd HR & Communicatie

Meer diverse teams essentieel

Hoe belangrijk zijn vrouwen voor het succes van TBI? “Een meer diverse samenstelling van onze teams is essentieel voor de toekomst”, stelt Bart. “We hebben te maken met grote maatschappelijke opgaven. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, wijkontwikkeling en de problemen op de woningmarkt. Om echt van betekenis te zijn, is het voor ons enorm belangrijk dat we die opgaven echt begrijpen en goed samenwerken met allerlei stakeholders. Dat vraagt om transparantie en inlevingsvermogen, maar ook dat wij ons kwetsbaar opstellen. Met vrouwen in onze teams zijn we hier beter op toegerust.” Het is duidelijk dat de discussie in een andere fase is beland. 

Diversiteit is niet vrouwen. Vrouwen is wel diversiteit

Bart noemt twee belangrijke redenen waarom het voor TBI belangrijk is om ook voor vrouwen een aantrekkelijke werkgever te zijn. “Aan de ene kant is er in de markt een nijpend tekort aan talentvolle mensen. We hebben iedereen nodig. Tegelijkertijd vraagt de aard van de huidige opgave dat we op een andere manier samenwerken met onze klanten.” Bart: “Wij hebben geweldige mensen, maar bij onze overwegend technisch geschoolde mannen is juist deze competentie vaak wat minder ontwikkeld.” Stellen we de juiste vragen? “We hebben vaak geweldige oplossingen voor onze klanten, alleen vergeten we wel eens om goed door te vragen of het ook de oplossing is voor het probleem dat de klant heeft. Daarom is een meer diverse samenstelling van teams nodig. Dat kan met andere mannen, maar gaat zeker beter met vrouwen. Ik hoor ook vaak ‘we hebben ook hele diverse teams van mannen.’ Mijn stelling is: Diversiteit is niet vrouwen. Vrouwen is wel diversiteit. Dat weet ik zeker.” 

Stuur verhaal door